Trang chủ / Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: http://zambianchronicle.com/ . Chúng tôi xin được phép thu thập dữ liệu cá nhân nào và tại sao chúng tôi phải thu thập nó bởi vì

Khi khách truy cập vào Website chúng tôi và  để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi  xin được phép sẽ thu thập dữ liệu này và được hiển thị trong các  biểu mẫu nhận xét và cả địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp chúng tôi có thể phát hiện ra các sự cố về spam.

Chúng tôi sẽ xem xét các bình luận của bạn sau khi phê duyệt bình luận của bạn, thì  hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị cho lên để các thành viên còn lại có thể nhìn thấy.

Media

Khi bạn tiến hành tả các hình ảnh lên trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyên các bạn không nên tải các hình ảnh với dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tham khảo và sử dụng các hình ảnh trên website có để nguồn của chúng tôi.

Biểu mẫu

Liên Hệ

Nếu như các bạn để lại nhận xét trên trang website của chúng tôi, bạn có thể để lại tên họ và email của mình để chúng tôi có thể phê duyệt và lưu cookies cho bạn.

Điều này có ích khi bạn truy cập vào Website này của chúng tôi nó sẽ giúp cho việc tải trang và đăng nhập của bạn nó sẽ trở nên nhanh và hiệu quả hơn hẳn.

Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thì điều đó đồng nghĩa rằng thông tin đăng nhập của bạn nó sẽ được tồn tại trong hai tuần. Nếu như  bạn chọn vào đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập lúc bây giờ nó sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết nào đó trên Website của chúng tôi, một cookie sẽ tiến hành bổ sung  lưu mới vào trong trình duyệt của bạn. Cookie này nó sẽ không bao gồm  các yếu tố như là dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản chỉ ra ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn ngay  sau 1 ngày nhé.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên Website này của chúng tôi  với các nội dung hiện hàng đang có (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). được nhúng từ những Website khác.

Và các trang web này nó cũng sẽ có thể thu thập dữ liệu về bạn, việc sử dụng cookie, và nhúng theo dõi của bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, nó sẽ bao gồm cả những theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.